Từ khóa: 'thủ tướng'. Tìm thấy : 25 kết quả

Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Tên văn bản: Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Số hiệu: 25/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/03/2010
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 05/05/2010. Hết hiệu lực một phần.
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ : V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tên văn bản: Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ : V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số hiệu: 22/NQ-CP
Ngày ban hành: 05/05/2010
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Tên văn bản: Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Số hiệu: 102/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/10/2010
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 15/11/2010. Còn hiệu lực.
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Tên văn bản: Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Số hiệu: 59/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/07/2011
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 05/09/2011. Còn hiệu lực.
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Nghị định 66/2011/NĐ-CP

Tên văn bản: Nghị định số 66/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
Số hiệu: 66/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/08/2011
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 25/09/2011
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Số hiệu: 05/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/01/2013
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 25/02/2013
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Văn bản pháp luật liên quan đến Luật doanh nghiệp Nhà nước

Nghị định 109/2008/NĐ-CP: Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Số hiệu: 109/2008/NĐ-CP | Có hiệu lực từ 07/11/2008, Còn hiệu lực.

Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Văn bản pháp luật liên quan đến luật doanh nghiệp

Nghị định số 90/2011/NĐ-CP: Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Số hiệu: 90/2011/NĐ-CP | Có hiệu lực từ 01/12/2011

Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký doanh nghiệp

Số hiệu: 43/2010/NĐ-CP | Có hiệu lực từ 01/06/2010

Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Nghị định 56/2009/NĐ-CP: Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số hiệu: 56/2009/NĐ-CP | Có hiệu lực từ 20/08/2009, Còn hiệu lực.

Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Văn phòng luật sư

2

Văn phòng luật sư Tân Hà

Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...

4

Văn phòng Luật sư Leadco

Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...

5

Công ty Luật VIKO & Cộng sự

Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,... 

6

Công ty Luật Khai Phong

Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài, Tư vấn về khai khoáng, năng lượng, viễn thông,...

7

Công Ty Luật Hoàng Minh

Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn chứng khoán, tài chính, ngân hàng...

8

Công ty Luật SPVN

Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán doanh nghiệp,...

10

Văn Phòng Luật Sư Trường Giang

Tư vấn soạn thảo hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp luật dân sự ( di chúc, hôn nhân,...)
Trưởng Văn Phòng : Luật sư. Thạc sĩ luật Lê Đăng Tùng

11

Văn phòng luật sư Việt An

Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật dân sự, tư vấn thuế,...

12

Công Ty Luật VLG

Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn hợp đồng và kinh doanh quốc tế, tư vấn sở hữu trí tuệ,...
Giám đốc kiêm Luật sư điều hành: Vũ Trọng Hưng