Hiến pháp năm 1946 - Chương II: Nghĩa Vụ Và Quyền Lợi Công Dân

  Chương II

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CÔNG DÂN

  Mục A

  NGHĨA VỤ

  Điều thứ 4

  Mỗi công dân Việt Nam phải:

  - Bảo vệ Tổ quốc

  - Tôn trọng Hiến pháp

  - Tuân theo pháp luật.

  Điều thứ 5

  Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính.

  Mục B

  QUYỀN LỢI

  Điều thứ 6

  Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá.

  Điều thứ 7

  Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tuỳ theo tài năng và đức hạnh của mình.

  Điều thứ 8

  Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những quốc dân thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình độ chung.

  Điều thứ 9

  Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện.

  Điều thứ 10

  Công dân Việt Nam có quyền:

  - Tự do ngôn luận

  - Tự do xuất bản

  - Tự do tổ chức và hội họp

  - Tự do tín ngưỡng

  - Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.

  Điều thứ 11

  Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam.

  Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.

  Điều thứ 12

  Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm..

  Điều thứ 13

  Quyền lợi các giới cần lao trí thức và chân tay được bảo đảm.

  Điều thứ 14

  Những người công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng.

  Điều thứ 15

  Nền sơ học cưỡng bách và không học phí. Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình.

  Học trò nghèo được Chính phủ giúp.

  Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương trình Nhà nước.

  Điều thứ 16

  Những người ngoại quốc tranh đấu cho dân chủ và tự do mà phải trốn tránh thì được trú ngụ trên đất Việt Nam.

  Mục C

  BẦU CỬ, BÃI MIỄN VÀ PHÚC QUYẾT

  Điều thứ 17

  Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu phải tự do, trực tiếp và kín.

  Điều thứ 18

  Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người mất trí và những người mất công quyền.

  Người ứng cử phải là người có quyền bầu cử, phải ít ra là 21 tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.

  Công dân tại ngũ cũng có quyền bầu cử và ứng cử.

  Điều thứ 19

  Cách thức tuyển cử sẽ do luật định.

  Điều thứ 20

  Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra, theo Điều thứ 41 và 61.

  Điều thứ 21

  Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo Điều thứ 32 và 70.

  Tên văn bản: Hiến pháp năm 1946
  Số hiệu: 01/.
  Ngày ban hành: 09/11/1946
  Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội
  Người ký: Hồ Chí Minh - Chủ tịch nước

  Trở về

   Bài nổi bật chuyên mục

    Văn phòng luật sư

    2

    Văn phòng luật sư Tân Hà

    Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...

    4

    Văn phòng Luật sư Leadco

    Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...

    5

    Công ty Luật VIKO & Cộng sự

    Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,... 

    6

    Công ty Luật Khai Phong

    Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài, Tư vấn về khai khoáng, năng lượng, viễn thông,...

    7

    Công Ty Luật Hoàng Minh

    Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn chứng khoán, tài chính, ngân hàng...

    8

    Công ty Luật SPVN

    Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán doanh nghiệp,...

    10

    Văn Phòng Luật Sư Trường Giang

    Tư vấn soạn thảo hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp luật dân sự ( di chúc, hôn nhân,...)
    Trưởng Văn Phòng : Luật sư. Thạc sĩ luật Lê Đăng Tùng

    11

    Văn phòng luật sư Việt An

    Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật dân sự, tư vấn thuế,...

    12

    Công Ty Luật VLG

    Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn hợp đồng và kinh doanh quốc tế, tư vấn sở hữu trí tuệ,...
    Giám đốc kiêm Luật sư điều hành: Vũ Trọng Hưng