Tên văn bản: Thông tư 03/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
Số hiệu: 03/2012/TT-BNV
Ngày ban hành: 26/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 15/08/2012
Người / Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ
Người ký: Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng